സഹയാത്രികര്‍ [followers]

Tuesday, September 14, 2010

ജാതക ദോഷം

Bookmark and Share
ഉടഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ,ഉറഞ്ഞ
യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍
വിഷലിപ്തമാം ലിപികള്‍ ആവേശിച്ച
ഭൂതകാലം
ശരീരത്തില്‍ കൊളുത്തുകള്‍ കൊരുക്കും
ഗരുഡന്‍ തൂക്കം
ചീന്തും ചോരയില്‍ അഭിക്ഷിപ്തമാം
യൌവന കാല്പനികത
ചുടലയില്‍ തലയോട്ടി ചിതറുന്ന
ഉപമകള്‍
ചാവ് മണം തേടുന്ന
നിശാ നടനങ്ങള്‍
നിന്ദ, നിശ്വാസം പൊഴിക്കും
രക്ത ബന്ധങ്ങള്‍
കല്‍ക്കണ്ട പാടങ്ങളിന്നെന്‍ പ്രതീക്ഷ
ഇന്നലകളെ പോല്‍


[a poem by,BAIJU R NAIR.]

No comments:

Post a Comment